Khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 21/3/2018 tặng 20% thẻ nạp - là chương trình khuyến mãi định kỳ hàng tuần giúp các thuê bao có thể nạp đầy tài khoản dễ dàng hơn. Để tham gia khuyến mãi các thuê bao Mobifone trả trước có thể tham gia nạp tiền EZ hoặc nạp thẻ thông thường (nếu nhận được SMS mời tham gia khuyến mãi từ nhà mạng).

Khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 14/3

Thông tin khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 21/3/2018

 • Thời gian khuyến mãi: Chỉ 1 ngày 21/3/2018.
 • Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc.
 • Đối tượng tham gia:
 • Đối tượng 1: Tất cả thuê bao trả trước đang hoạt động, bị khóa 1 chiều, 2 chiều đang trong thời gian giữ số theo quy định của nhà mạng. Nạp bằng hình thức nạp tiền EZ. 
 • Đối tượng 2: Thuê bao Mobifone trả trước nhận được tin nhắn mời tham gia khuyến mãi từ nhà mạng. Có thể nạp tiền theo tất cả các hình thức nạp thẻ hiện hành trừ chuyển tiền từ TK1 sang tài khoản chính.
 • Mức khuyến mãi: 20% giá trị thẻ nạp.
>>> Xem ngay: Các loại tài khoản của Mobifone để biết chức năng của mỗi loại 

Khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 21/3/2018 tặng 20% thẻ nạp 

Có 2 chương trình khuyến mãi trong ngày 21/3/2018, cụ thể như sau:

1/ Khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 21/3 khi nạp tiền EZ tại cửa hàng Mobifone

 • Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Đối tượng 1. 
 • Hình thức nạp tiền được ưu đãi: Nạp tiền EZ tại cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. 
 • Chi tiết ưu đãi nạp tiền EZ: 
  • Tặng 20% giá trị thẻ nạp. Cộng 10% và tài khoản KM2V, 10% vào tài khoản KM3V
  • Tất cả số lần nạp thẻ và mệnh giá nạp trong ngày 21/3 đều được hưởng ưu đãi từ Mobifone.
 >>>> Tìm hiểu ngay: Nạp tiền EZ Mobifone là gì? làm thế nào để thực hiện nạp tiền nhận khuyến mãi


Mobifone khuyến mãi ngày 14/3/2018


2/ Áp dụng khuyến mãi thứ tư vui vẻ Mobifone ngày 21/3 cho thuê bao nhận được tin nhắn 

 • Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Đối tượng 2. 
 • Hình thức nạp tiền được hưởng ưu đãi: Tất cả các hình thức nạp tiền hiện hành, trừ chuyển tiền từ tài khoản TK1 sang tài khoản chính. 
 • Nội dung ưu đãi: 
  • Tặng 20% giá trị thẻ nạp. Cộng 10% và tài khoản KM1, 10% vào tài khoản KM3
  • Chỉ áp dụng cho 1 thẻ nạp trong ngày 21/3.
>>>Xem thêm: Cách kiểm tra khuyến mãi nạp thẻ Mobifone nhanh nhất khi bạn không biết chính xác có khuyến mãi hay chưa

Chúc bạn sẽ có cơ hội nhận thật nhiều tài khoản khi tham gia chương trình Mobifone khuyến mãi ngày 21/3 !