Mobifone triển khai khuyến mãi hòa mạng trả sau tháng 10 nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội sử dụng các dịch vụ thoại, sms, 3G Mobifone chất lượng cao với cước phí thấp nhất.Chương trình khuyến mãi được triển khai từ ngày 01/10/2015 - 31/10/2015 với các nội dung ưu đãi như từ 100 - 1000 phút thoại/tháng, sms nội mạng, 3G Mobifone cùng các dịch vụ tiện ích khác. Chọn được gói cước trả sau phù hợp sẽ giúp bạn luôn đảm bảo quá trình liên lạc mọi lúc mọi nơi.

Hòa mạng trả sau Mobifone trong tháng 10 tại các điểm giao dịch 
để nhận những ưu đãi hấp dẫn


Mobifone chia chưa trình khuyến mãi ra thành 05 khu vực, mỗi khu vực có từng nội dung ưu đãi khác nhau:

Vùng đc bit: Th Đô Hà Ni

Nội dung ưu đãi/CK
(đã VAT)
Gói cước KM69 
Gói cước KM145
Gói cước KM101
Gói cước KM299 
TB tháng + Phí tham gia
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
348.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data 3G
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đtrong phí tham gia của gói tương ứng
- Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 chỉ có thoại sẽ thanh toán: 118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
(từ 10/10/ 2015)
Funring + MCA:  90 ngày đầu
Funring + MCA: 180 ngày đầu
Funring + MCA:  360 ngày đầu

Vùng 1: Thành Ph H Chí Minh, , Đà Nng, Cn Thơ, Vũng Tàu

Nội dung ưu đãi/CK
(đã VAT)
Gói cước KM69 
Gói cước KM145
Gói cước KM101
Gói cước KM299
TB tháng + Phí tham gia
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
348.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data 3G
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đtrong phí tham gia của gói tương ứng
- Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 chỉ có thoại sẽ thanh toán: 118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
(từ 10/10/ 2015)
Funring + MCA: : 90 ngày đầu
Funring + MCA: : 180 ngày đầu
Funring + MCA: 360 ngày đầu

Vùng 2: Huế, Vĩnh Long, Hi Phòng, Bình Dương, Qung Nam, Hu Giang, Đng Nai, Khánh Hòa, Đng Tháp, Long An

Nội dung ưu đãi/CK
(đã VAT)
Gói cước KM69
Gói cước KM145
Gói cước KM101 
Gói cước KM299
TB tháng + Phí tham gia
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
348.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data 3G
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đtrong phí tham gia của gói tương ứng
- Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 chỉ có thoại sẽ thanh toán: 118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
(từ 10/10/ 2015)
Funring + MCA:  90 ngày đầu
Funring + MCA:  180 ngày đầu
Funring + MCA:  360 ngày đầu

Trải nghiệm những dịch vụ của Mobifone với ưu đãi hòa mạng mới

Vùng 3: Gia Lai, KonTum, Qung Tr, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Hi Dương, Bình Thun, Lâm Đng, Bình PhướcBình Đnh, Tin Giang, Qung Ninh, Tây Ninh, Qung Ngãi, Trà Vinh, Ninh Thun, Phú Yên, Sóc Trăng, Đc Lc, Đc Nông.

Ưu đãi/CK
(đã VAT)
Gói cước KM69 
Gói cước KM145
Gói cước  KM101 
Gói cước  KM299 
 Gói cước KM19
TB tháng + Phí tham gia
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
348.000đ/CK
79.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
100 phút
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
Các mạng trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đtrong phí tham gia của gói tương ứng
- Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 chỉ có thoại sẽ thanh toán: 118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
(từ 10/10/ 2015)
Funring + MCA: 90 ngày đầu
Funring + MCA: 180 ngày đầu
Funring + MCA: 360 ngày đầu
Funring + MCA: 90 ngày đầu 

Vùng 4: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bạc Liêu, Cà Mau, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Cao Bằng Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Điên Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu.

Ưu đãi/CK
(đã VAT)
Gói cước  KM49 
Gói cước  KM145 
Gói cước  KM99 
Gói cước  KM199 
 Gói cước  KM19
TB tháng + Phí tham gia
98.000đ/CK
194.000đ/CK
148.000đ/CK
248.000đ/CK
79.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
100 phút
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
Các mạng trong nước
SMS nội mạng
200 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK

Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đ trong phí tham gia của gói tương ứng
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
(từ 10/10/ 2015)
Funring + MCA: 90 ngày đầu
Funring + MCA: 180 ngày đầu
Funring + MCA: 360 ngày đầu
Funring + MCA: 90 ngày đầu 

Lưu ý:
Khách hàng cần cam kết sử dụng gói cước trong 12 tháng, sau thời gian cam kết bạn có thể ngưng sử dụng gói bằng cách soạn  HUY KM gửi 999.

Có thể chọn ưu đãi sms hoặc không, nếu không chọn cước phí của SMS sẽ được trừ vào phí tham gia gói cước.

Nhanh tay hòa mạng và trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ nhà mạng bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và thoải mái khi sử dụng các dịch vụ của nhà mạng cùng với ưu đãi trả sau của Mobifone trong tháng 10!