Quý khách hàng sẽ có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn với chương trình Khuyến mãi hòa mạng Mobifone trả sau tháng 09/2015. Hòa mạng trả sau Mobifone trong tháng 09 bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ Mobifone chất lượng cao với cước phí siêu ưu đãi.

Khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi gọi thoi, SMS ni mng, Data, min phí dch v Funring Mobifone + dch v MCA t 3 chu kỳ - 12 chu kỳ khi hòa mạng trả sau Mobifone trong tháng 09. Cùng tìm hiểu chi tiết chương trình khuyến mãi và hòa mạng Mobifone ngay bạn nhé!

Hòa mạng mới thuê bao trả sau tại các điểm giao dịch Mobifone
Hòa mạng mới thuê bao trả sau tại các điểm giao dịch Mobifone

Khuyến mãi hòa mạng Mobifone trả sau tháng 09/2015

 T ngày 01/09/2015 - 30/09/2015 Mobifone triển khai khuyến mãi hòa mạng mới thuê bao trả sau cho khách hàng cá nhân và khách hàng Doanh nghip.

1. Hà Ni


Ưu đãi/CK
(đã VAT)
KM69 
KM145 
KM101
KM299
Cước phí
(TB tháng + Phí tham gia)
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
348.000đ/CK
Thoại trong vùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng Mobifone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng Mobifone
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng Mobifone
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6 CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đtrong phí tham gia của gói tương ứng
- Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 chỉ có thoại sẽ thanh toán: 118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA: 3CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
6 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
12 CK đầu

2. TP H Chí Minh, Đà Nng, Cn Thơ, Vũng Tàu

Ưu đãi/CK
(đã VAT)
KM69 
KM145 
KM199 
KM299 
Cước phí
(TB tháng + Phí tham gia)
118.000đ/CK
194.000đ/CK
248.000đ/CK
348.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
700 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
Không
500 SMS/CK
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 600MB/CK (= 10.000đ) x 12 CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x3CK đầu
Chọn một trong hai lựa chọn sau:
- 600MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x6 CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 10.000đ trong phí tham gia của gói.
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
6 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
12 CK đầu

3. Qung Nam, Hu Giang, Đng Nai, Khánh Hòa, Đng Tháp, Long An, Huế, Vĩnh Long, Hi Phòng, Bình Dương.

Ưu đãi/CK
(đã VAT)
KM69
KM145 
KM101 
KM249 
Cước phí  (TB tháng + Phí tham gia)
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
298.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
700 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đ trong phí tham gia của gói tương ứng
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data
DV GTGT
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
6 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
12 CK đầu

Tận hưởng các DV Mobifone với ưu đãi hòa mạng tháng 09
Tận hưởng các DV Mobifone với ưu đãi hòa mạng tháng 09

4. Bình Đnh, Tin Giang, Qung Ninh, Tây Ninh, Qung Ngãi, Trà Vinh, Ninh Thun, Phú Yên, Sóc Trăng, Đc Lc, Đc Nông, Gia Lai, KonTum, Qung Tr, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Hi Dương, Bình Thun, Lâm Đng, Bình Phước.

Ưu đãi/CK
(đã VAT)
KM69
KM145
KM101
KM249 

KM19 
Cước phí (TB tháng + Phí tham gia)
118.000đ/CK
194.000đ/CK
150.000đ/CK
298.000đ/CK
79.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
700 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
100 phút
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
- Các mạng trong nước.
SMS nội mạng
100 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK
Không
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Không
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đ trong phí tham gia của gói tương ứng
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data

DV GTGT
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
6 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA::
12 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu

Lưu ý:  KM19 Mobifone có chương trình riêng. 

 5. Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Th, Hòa Bình, Điên Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Qung Bình, Bc Liêu, Cà Mau, Bc Ninh, Thái Nguyên, Bc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Đnh, Cao Bng Bc Cn, Lng Sơn, Tuyên Quang.
Ưu đãi/CK
(đã VAT)
KM69 
KM145 
KM99 
KM199

KM19 
Cước phí (TB tháng + Phí tham gia)
118.000đ/CK
194.000đ/CK
148.000đ/CK
248.000đ/CK
79.000đ/CK
Thoại trongvùng
1.000 phút
(mVNPT1_0)
1.000 phút
(mVNPT_0)
300 phút
(mVOICE_LM1)
500 phút
(mVOICE_LM1)
100 phút
Phạm vi sử dụng
- Nội mạng MF
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Vina phone
- Cố định VNPT toàn quốc
- Nội mạng MF
- Liên mạng trong nước
- Cố định trong nước
-Các mạng trong nước
SMS nội mạng
200 SMS/CK
(= 7.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
200 SMS/CK
(= 10.000đ)
500 SMS/CK

Không
Data
Chọn một trong hai ưu đãi sau:
- 300MB/CK (= 10.000đ) x 12CK
- Giảm 50% giá gói MIU (35.000đ/CK) x 6CK đầu
3GB/CK x 12CK
Không
Lưu ý
- Khi đăng ký gói cước KH có thể chọn hoặc không chọn gói SMS, Data đi kèm.
- Nếu không chọn: KH được giảm trừ 7.000đ, 10.000đ trong phí tham gia của gói tương ứng
Gói cước mặc định bao gồm cả Thoại, SMS, Data. KH không được giảm trừ gói nếu không sử dụng SMS, Data

DV GTGT
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
6 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
12 CK đầu
Dịch vụ Funring + dịch vụ MCA:
3 CK đầu

Lưu ý:  KM19  Mobifone có chương trình riêng.

Lưu ý khi tham gia chương trình khuyến mãi Mobifone


- Bng cách son HUY KM gi 999 bạn có thể ngừng tham gia chương trình khuyến mãi nếu không có nhu cu s dng tiếp sau 12 tháng cam kết.

Với mỗi vùng miền bạn sẽ nhận được những ưu đãi khác nhau, nhanh chóng đến các điểm giao dịch gần nhất để hòa mạng Mobifone và tận hưởng những ưu đãi nhà mạng mang lại cho bạn nhé!